Materiały ognioodporne w budownictwie

Do budowy urządzeń przeznaczonych do pracy w bardzo wysokich temperaturach lub nawet w obecności ognia są używane materiały ogniotrwałe. Ich głównym zadaniem jest wytrzymywanie w wysokich temperaturach, zapobiegają zniszczeniu innych materiałów oraz utrzymują odpowiednio wysoką temperaturę, tam gdzie jest to wymagane.

Profesjonalne to przede wszystkim twarde materiały szamotowe, wysoko-glinowe a także mulitowe. Służą głównie to wytwarzania wkładów izolacyjnych oraz okładzin piecowych. Produkty do, których zalicza się materiały ogniotrwałe to między innymi wyroby glinokrzemianowe, magnezowe czy też betony ogniotrwałe. Beton ogniotrwały stosuje się do tworzenia wyłożeń wszelkiego rodzaju pieców oraz pieców do wypalania. Betony ogniotrwałe można podzielić na izolacyjne, konwencjonalne oraz na nisko-cementowe. Betony konwencjonalne bazujące na wysokiej zawartości tlenku glinu wytrzymują temperatury do 1500 stopni Celsjusza. Mają ogólne zastosowanie między innymi w piecach, blokach palników oraz kotłach przemysłowych. Betony izolacyjne to betony o bardzo niskiej przewodności cieplnej. Swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim na powierzchniach narażonych na wysoką temperaturę lub jako dodatkowa warstwa wyłożenia, która znajduje się za betonem o większej gęstości.

Beton nisko-cementowy, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się obniżoną zawartością cementu w składzie. Zapewnia mu to wyjątkowe właściwości fizyczne oraz wysoką energię. Materiały ogniotrwałe występują również pod postaciami innymi niż wyżej wymienione. Używane są również tkaniny oraz taśmy termoizolacyjne.